14.12.2015.

"Ciljevi, mjere i nadležnosti za područje znanstvenog i stručnog izdavaštva"

Radna skupina za stručno izdavaštvo privela je kraju rad u okviru provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Radna skupina za izradu prijedloga, ciljeva, mjera i nadležnosti vezanih uz stručno izdavaštvo je tijekom studenog i prosinca dovršila izradu dokumenta „Ciljevi, mjere i nadležnosti za područje znanstvenog i stručnog izdavaštva“.

Dokument propisuje četiri glavna cilja: 1. osiguranje proračunskih sredstava MZOS-a za znanstveno i stručno izdavaštvo (potpora izdavanju knjiga i otkup knjiga za obrazovne i znanstvene ustanove tj. obnovu knjižnog fonda); 2. pokretanje dubinskog istraživanja objavljivanja knjiga, stručnog vrednovanja, navika čitanja i kupovine knjiga, koje će se provoditi svakih pet godina kao podloga za donošenje politika, mjera i akcija, te osiguranje praćenja i promoviranja znanstvene produkcije u RH; 3. smanjivanje štete od neetičnog i/ili nelegalnog ponašanja u izdavaštvu i akademskoj zajednici edukacijom i uvođenjem naplate te 4. osiguranje kvalitetne provedbe aktivnosti u skladu s vremenskim planom.

Istaknuto je zabrinjavajuće stanje izdavaštva stručnih i znanstvenih knjiga što za posljedicu ima zaostajanje Hrvatske u području obrazovanja i znanosti, pa i hrvatskog društva u cjelini. Provođenjem mjera i ostvarivanjem navedenih ciljeva Republika Hrvatska će u idućih pet godina ustanoviti stabilan sustav potpore i promidžbe znanstvenog i stručnog izdavaštva, kao i prevođenja kapitalnih djela, otvoriti uspješne kanale promoviranja hrvatskih autora u zemlji, regiji i svijetu te implementirati sustav praćenja, evaluacije i distribucije, kako u akademskoj, tako i u široj zajednici.

Nakon što Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije pregleda i usuglasi se s navedenim ciljevima i mjerama, dokument će se predati Vladi RH na usvajanje.