14.12.2015.

Dogovoren Akcijski plan Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja

Na drugom sastanku, održanom u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, razrađen je radni program i dokument o ranjivim skupinama.

Prof. dr. sc. Vladimir Mrša se u uvodnom dijelu sastanka osvrnuo na projekte vezane uz provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u području visokog obrazovanja. Istaknuo je reviziju provedbe Bolonjskog procesa kroz 30 projekata unutar kojih se izrađuje niz standarda zanimanja i standarda kvalifikcija koji će se usklađivati sa sadržajima studijskih programa koristeći Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO). Također je istaknuo projekt ROCCO koji radi na internacionalizaciji visokog obrazovanja i prekograničnoj suradnji.

Na sastanku je predstavljena druga verzija radnog programa koji sadrži dodatnu rubriku "postojeći materijali". Dogovoreno je kako se radni program treba dodatno urediti za javnu objavu na web stranici MZOS-a i Novim bojama znanja. Također je predstaljena prva verzija dokumenta o ranjivim skupinama (mjera 6.2.2.). S ciljem prikupljanja relevantnih podataka o djeci poginulih branitelja, zatražit će se sastanak s predstavnicima Ministarstva branitelja te podaci Službe za studentski standard MZOS-a. Istaknuto je kako kao ranjiva skupina trebaju biti navedeni i useljenici za koje se očekuje da će postati sve relevantniji u budućnosti.

Dogovoren je format Akcijskog plana koji će sadržavati sljedeće cjeline: cilj, aktivnosti, vrijeme implementacije, odgovornost, troškovi, indikatori uspjeha te pretpostavke za implementaciju. Do sljedećeg sastanka u veljači 2016. godine članovi skupine pripremit će svoje prijedloge za "ciljeve" i "aktivnosti" vodeći se popisom ranjivih skupina kako su navedene u dokumentu o ranjivim skupinama.