08.12.2015.

Drugi sastanak Stručnoga tima za razvoj sustava vanjskoga vrednovanja

Rasprava o postojećim pristupima vrednovanju kvalitete obrazovanja s ciljem stvaranja zajedničke metodologije.

Na drugome sastanku Stručnoga tima za provođenje ciljeva i mjera iz 8. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, koji je održan 8. prosinca 2015. godine u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, prikazani su i raspravljeni postojeći pristupi vrednovanju kvalitete obrazovanja u Republici Hrvatskoj: 
  • Korak po korak – Sanja Brajković
  • Samovrednovanje škola, NCVVO – Biljana Vranković
  • Samovrednovanje strukovnih škola, ASOO – Tamara Hudolin
  • Vanjsko vrednovanje visokoškolskih ustanova, AZVO – Đurđica Dragojević
  • Međunarodni akreditacijski postupak u visokome obrazovanju, ZŠEM – Ivona Škreblin Kirbiš
  • Pristup vrednovanju škola stranih jezika, HGK – Irena Žiger.
Cilj izlaganja bio je potaknuti raspravu o korištenju postojećih pristupa i iskustava za razvoj zajedničke metodologije vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova.