24.05.2017.

Konferencija za medije Provedba cjelovite reforme obrazovanja

Konferencija je održana povodom odabira voditeljice i sedam članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme. Također je predstavljen rad Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije.

Predsjednica Posebnoga stručnog povjerenstva prof. dr. sc. Dijana Vican upoznala je novinare  s radom Povjerenstva. Izrađen je Nacrt prijedloga Akcijskog plana provedbe Strategije koji je Povjerenstvo 20. travnja 2017. na svojoj 11. sjednici predstavilo predsjedniku Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andreju Plenkoviću.

Predsjednica Povjerenstva iscrpno je izložila postupak izbora voditelja i članova Ekspertne radne skupine i ustvrdila da su u izboru u potpunosti poštovane odredbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Naglasila je kako to nije bio slučaj prigodom imenovanja prve Ekspertne radne skupine kada prethodno nisu bili izrađeni kriteriji ustrojavanja. Posebno stručno povjerenstvo na dvjema je sjednicama raspravljalo o kriterijima i načelima za ustrojavanje radne skupine te ih jednoglasno usvojilo. Nakon toga Povjerenstvo je predložilo Ministarstvu raspisivanje i provođenje javnog natječaja prema utvrđenim kriterijima. Uz to, imenovano je Povjerenstvo za odabir  voditelja i članova Ekspertne radne skupine sastavljeno od pet članova. Od toga je troje članova predložilo Povjerenstvo, a dvoje je predstavnika Ministarstva. Jednoglasno je prihvaćeno da navedeno peteročlano tijelo analizira pristigle prijave, razradi proceduru provedbe natječaja  te donese prijedlog odluke o odabiru.

Povjerenstvo za odabir voditelja i članova ERS-a stručno je odradilo svoj posao i proučilo prijave ukupno 125 kandidata. Među njima je bilo i 11 prijava za voditelja. Dio kandidata prijavio se za više natječajnih kategorija pa je tako na natječaj zaprimljeno ukupno 188 prijava. Istaknula je posebno zadovoljstvo odličnim odazivom koji pokazuje kako Hrvatska ima potrebne stručnjake. Svi članovi Posebnog stručnog povjerenstva na sjednici 22. svibnja pohvalili su rad i izvješće Povjerenstva za odabir voditelja i članova ERS-a nakon čega se pristupilo glasovanju o svakom pojedinom kandidatu. Nakon glasovanja Posebno stručno povjerenstvo donijelo je zaključak i predložilo ministru kandidate za voditelja i sedmero članova Ekspertne radne skupine.

Za voditeljicu Ekspertne radne skupine Povjerenstvo je potvrdilo dr. sc. Jasminku Buljan Culej. Potvrđeni su i kandidati za članove u sedam kategorija, dok u pet kategorija nisu potvrđeni kandidati. Za nepopunjena je mjesta iz tih kategorija Ministarstvo znanosti i obrazovanja 23. svibnja objavilo javni natječaj. Prijedlog Posebnoga stručnog povjerenstva ministar znanosti i obrazovanja prihvatio je u cijelosti te temeljem toga donio Odluku o imenovanju voditelja i sedmero članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme (ERS).

U svom predstavljanju dr. sc. Jasminka Buljan Culej kazala je kako joj je iznimna čast i zadovoljstvo što je odabrana za voditeljicu. Već 23 godine radi na poslovima u odgoju i obrazovanju te znanosti s posebnom specijalizacijom u obrazovnim istraživanjima i razvoju obrazovnih politika. Od 2006. do 2017. načelnica je istraživačko-razvojnoga odjela u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja gdje je bila nacionalna koordinatorica više europskih i međunarodnih obrazovnih istraživanja. Usavršavala se i na Harvardu, a od 2010. predstavlja Republiku Hrvatsku u četiri ekspertne skupine Europske komisije. Najavila je skoru prvu sjednicu ERS-a na kojoj će članovima predstaviti i s njima raspraviti akcijski plan i dalje aktivnosti. Ustvrdila je da je obrazovanje njezin poziv i da su joj učenici na prvome mjestu, te da je prioritet naše zemlje nastavak cjelovite reforme obrazovanja koje moramo unaprijediti. Zauzela se za objektivno sagledavanje hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava i istaknula kvalitetu i predanost hrvatskih učitelja i nastavnika koji su nositelji promjena u obrazovanju. Ocijenila je kako hrvatski obrazovni sustav ima svoje prednosti, ali i nedostatke koji su izneseni i u relevantnim međunarodnim istraživanjima. Tako su, primjerice, hrvatski učenici po čitalačkim kompetencijama u 4. razredu osnovne škole osmi na svijetu, ali su  15-godišnjaci prema PISA istraživanju slabi u prirodoslovlju, matematičkim i čitalačkim kompetencijama. Smatra kako su slabe matematičke kompetencije najveći nedostatak hrvatskoga obrazovanja, ali i da su istraživanja pokazala da su naša djeca jedna od najzadovoljnijih na svijetu. Posebno se osvrnula na pristigle preporuke Europske komisije te istaknula kako one odražavaju njezin čvrst stav – reformu treba voditi prema izvornim ciljevima strategije. Po pitanju kurikularne reforme nova je voditeljica ERS-a ustvrdila kako su "kolege koji su do sada radili na reformi napravili su velik posao, a sada je vrijeme da zajednički nastavimo reformu".

Prof. dr. sc. Pavo Barišić Ministar Barišić ustvrdio je kako je odgoj i obrazovanje javna djelatnost u kojoj škole pripadaju većinski javnom sektoru i za taj sustav zaduženi su Vlada i ministarstva, te ustanove od škola do agencija. Nositelj je reformi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provedba ovakve reforme bez utjecaja i sudjelovanja cijelog niza javnih ustanova bila bi nemoguća. Ministar je zahvalio Posebnom stručnom povjerenstvu na kvalitetnom radu i podsjetio da su članovi od siječnja ove godine, kada je predsjednik Vlade mr. sc. Andrej Plenković imenovao to povjerenstvo, održali 13 sjednica, raspravljali o nizu dokumenata, od kojih su mnogi uneseni u Akcijski plan. Akcijski je plan upućen na mišljenje i očitovanje na 53 ustanove. Do danas je pristiglo 36 očitovanja sukladno kojima će Povjerenstvo izraditi konačni prijedlog Akcijskoga plana. Prije prihvaćanja Akcijskog plana, Vlada RH dužna je isti uputiti na mišljenje Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora.

Nadalje, ministar Barišić ustvrdio je kako je kod odabira i imenovanja voditelja i članova ERS pomno poštivana procedura i izvorni ciljevi Strategije. Istaknuo je kako se postupak javnoga natječaja povezan s cjelovitom kurikularnom reformom provodi transparentno, za razliku od prethodnog javnog poziva iz 2015. koji nije bio predviđen Strategijom. Za prethodni postupak nisu bili prethodno doneseni kriteriji i načela ustrojavanja Ekspertne radne skupine. Raspisan je za voditelja i pet članova pri čemu je u konačnici tadašnji ministar imenovao voditelja i šest članova. Jedan je imenovani član prijavu dostavio nakon isteka roka poziva. Također je naglasio kako je u ovom natječaju za voditelja sudjelovalo 11 kandidata, dok se u okviru prijašnjega poziva samo jedan kandidat javio za voditelja. Ministar Barišić konstatirao je kako su nakon imenovanja Ekspertne radne skupine stvoreni svi preduvjeti da se krene s predviđenim aktivnostima jer nam je svima cilj ubrzati provedbu reforme. U tom pogledu Ministarstvo će radnoj skupini i Posebnom stručnom povjerenstvu za radu pružiti svu potrebnu administrativno-stručnu potporu.