30.11.2015.

Održan peti sastanak Ekspertne skupine za obrazovanje odraslih

Bliži se finalizacija programa razvoja sustava obrazovanja odraslih.

Ekspertna skupina sastala se s ciljem revidiranja do sada razrađenih aktivnosti. Podsjećamo, dogovorena je izrada Operativnog plana provedbe mjera s prioritetima i razradom aktivnosti unutar pojedinih mjera.  

Struktura plana obuhvaća mjere i predviđene aktivnosti, povezanost s drugim mjerama, rizike i preduvjete, nadležnosti i rok provedbe, izvore financiranja te pokazatelje provedbe. S ciljem dovršavanja dokumenta, prije nego što se preda na uvid Posebnom stručnom povjerenstvu za provedbu Strategije, a potom i Vladi RH, članovi su razgovarali o do sad učinjenom radu, istaknuli ključne ciljeve strategije obrazovanja odraslih te usuglasili sljedeće korake.

Između ostalog, razgovaralo se usklađivanju provedbe prioritetnih mjera, pitanju financiranja, o važnosti stvaranja standarda zanimanja i kvalifikacija u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, o uključivanju svih relevantnih dionika te o stvaranju partnerstva između ustanova za obrazovanje odraslih, gospodarstvenika i lokalne uprave.