29.05.2017.

Održan sastanak Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme i imenovana Operativna skupina za potporu Ekspertnoj rad

Danas je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja dr. sc. Jasminka Buljan Culej, voditeljica Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme, održala prvi sastanak skupine.

Uz uvodno upoznavanje članova te predstavljanje zadaća ove skupine određenih Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije dr. sc. Buljan Culej iznijela je i inicijalni nacrt Akcijskoga plana za raspravu s članovima.

Akcijski je plan temeljen na mjerama u Strategiji kojima je Ekspertna radna skupina provoditelj.

U svrhu osiguranja primjerene administrativne i stručne potpore radu ove skupine te komunikacije sa svim relevantnim dionicima sustava ministar Pavo Barišić danas je imenovao Operativnu skupinu za potporu Ekspertnoj radnoj skupini za provođenje kurikularne reforme. Ovu skupinu vodi Sanja Putica, pomoćnica ministra u čijoj je nadležnosti razvoj kurikula. Sastavljena je od jedanaest članova, predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.