20.04.2017.

Održana 10. sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Deseta sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije održala se u četvrtak, 20. travnja 2017., u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Deseta sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije održala se u četvrtak, 20. travnja 2017., u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, na kojoj je usvojen prijedlog Akcijskoga plana za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za dvogodišnje razdoblje.

Akcijski plan obuhvaća pet sektorskih područja odnosno cjelina znanstvene i obrazovne politike – Cjeloživotno učenje; Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje; Visoko obrazovanje; Obrazovanje odraslih; te Znanost i tehnologiju, a strukturiran je oko strateških ciljeva, mjera i aktivnosti s jasno naznačenim nadležnostima, provedbom, vremenom provedbe i pokazateljima provedbe.

Zadržavajući početnu strukturu i strateški okvir koji je postavljen Strategijom, Akcijski plan obuhvaća ukupno 37 strateških ciljeva i 222 mjere te cijeli niz aktivnosti koje predviđaju koordiniranu suradnju institucija, tijela i ustanova u sustavu odgoja i obrazovanja te znanosti, kao i suradnju s ostalim dionicima izvan sustava.

Prijedlog Akcijskog plana za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za dvogodišnje razdoblje bit će prezentiran predsjedniku Vlade Republike Hrvatske g. Andreju Plenkoviću na 11. sjednici Posebnoga stručnog povjerenstva u prostorijama Vlade RH.