02.05.2017.

Održana 12. sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije

Prijedlog Akcijskog plana upućuje se na uvid i očitovanje svim nadležnim i provedbenim tijelima predviđenih Strategijom.

Dvanaesta sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti održana je 2. svibnja 2017. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Na sjednici je zaključeno da će se Nacrt prijedloga Akcijskog plana provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za dvogodišnje razdoblje uputiti na uvid i očitovanje onim ustanovama i institucijama koje su u sklopu Akcijskog plana kod pojedinih mjera i aktivnosti predviđene ili kao nadležno ili kao provedbeno tijelo. Prijedlozi pristiglih izmjena i dopuna bit će razmotreni na nadolazećoj sjednici Povjerenstva te po prosudbi Povjerenstva uvršteni u Akcijski plan.

Predsjednica Povjerenstva za odabir voditelja i članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme akademkinja Milena Žic Fuchs izvijestila je Posebno stručno povjerenstvo o broju zaprimljenih prijava i tijeku postupka odabira kandidata za Ekspertnu radnu skupinu. Prijedlog voditelja i 12 članova Ekspertne radne skupine po završetku postupka odabira bit će dostavljen Posebnom stručnom povjerenstvu na suglasnost.

Iduća sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva održat će se 22. svibnja 2017. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.