26.11.2015.

Pokrenut rad Stručnog tima za razvoj sustava vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova

Predstavljen prijedlog projekta Razvoj sustava vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova.

Prvi sastanak Stručnoga tima za provođenje ciljeva i mjera iz 8. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije održan je u Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Na sastanku je Petar Bezinović iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i ujedno predsjednik Stručnoga povjerenstva za podršku razvoju sustava vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova, predstavio prijedlog projekta Razvoj sustava vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova. Projekt je prezentiran kao dio provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koji se bavi razvojem sustava osiguravanja kvalitete predtercijarnoga obrazovanja. Na sastanku je dogovorena organizacija rada tijekom projekta i slijed provedbe radnih cjelina.

S ciljem konceptualizacije modela vanjskoga vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova razmotren je EFQM model (http://www.efqm.org/) kao valjani okvir za vrednovanje kvalitete obrazovnih institucija, ali i kao praktičan alat za praćenje i promicanje njihove kvalitete. Razmotreno je kako se i koliko taj model poklapa s postojećim pristupima vrednovanju kvalitete u odgojno-obrazovnome sustavu u Republici Hrvatskoj (NCVVO i ASOO modeli). Također je raspravljeno i kako bi taj model mogao biti korišten za samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola koje bi bilo u funkciji promicanja kulture kvalitete i unapređivanja kvalitete obrazovanja u našemu obrazovnom kontekstu.